foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


09.18.38.28.98
admin@sandiaoc.org

BĐS Mỹ Phước

Nền Tảng Vững Chắc - Phát Triển Tương Lai

( Votes: 2 ) 

Thông tin giống Cây Cao Su

- Giao Stum: Bầu, Trần

- Số lượng: không giới hạn

- Sản lượng trung bình trên 9 năm cạo đạt gần 90g/c/c, ước lượng năng suất trên 3.5 tấn/ha/năm (sơ tuyển tại Lai Khê).

- Sản lượng năm đầu thấp hơn PB 235 nhưng tăng rất cao từ năm thứ 3 trở đi, ít giảm sản lượng ở miệng cạo thấp và vượt trên 100g/c/c ở mặt cạo BO2.

- Sinh trưởng khoẻ trong thời gian KTCB, trên sơ tuyển tại Lai Khê, vanh mở miệng cạo tương đương PB 235. Tăng vanh trong khi cạo rất tốt, thân thẳng, cao - trử lượng gỗ rất cao.

- Sinh trưởng khoẻ ở nhiều điểm khảo nhiệm trong thời gian KTCB (Đông Nam Bộ, Tây Băc, Thanh Hoá, Lào). Chống chịu tốt các bệnh lá.

- LH: 0914.49.37.39

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi